Tekst alternatywny

Poniżej prezentujemy Państwu wykaz wariantów reklamowych:

Dane techniczne / warianty reklamowe
WARIANT I
kliknij i przejdĽ do opisu
WARIANT II
kliknij i przejdĽ do opisu
WARIANT III
kliknij i przejdĽ do opisu
Wymiary (cm) szer. x wys.
50x89 - cały ekran 50x89 - cały ekran 50x89 - cały ekran
Dzienna liczba emisji
min. 1584 min. 792 min. 528
Tygodniowa liczba emisji
min. 11088 min. 5544 min. 3696
Czas emisji / blok reklamowy
15 sek / 5 min 15 sek / 10 min 15 sek / 15 min
Cena za tydzień emisji w całej sieci ekranów
340zł netto 190zł netto 130zł netto


Rabaty:

Zamówienia na okres: 6 tygodni 12 tygodni 24 tygodnie 48 tygodni Wpłata jednorazowa z góry
Rabat 5 % 10% 15% 20% 5%


WARIANT I
Reklama pełnoekranowa, emitowana minimum raz w bloku informacyjno-reklamowym trwaj±cym 5 min. Czas wyswietlania pojedynczego spotu wynosi 15s. To wariant idealny do budowania wizerunku, prezentacji oferty przy dużej częstotliwo¶ci emisji.

Wymagania:
Plik graficzny: JPEG, PNG, GIF, Flash (SWF), FLV, WMV, AVI, PDF
Rozmiar elementu graficznego: 1080(px) x 1920(px)


WARIANT II
Reklama pełnoekranowa, emitowana minimum raz w bloku informacyjno-reklamowym trwaj±cym 10 min. Czas wy¶wietlania pojedynczego spotu wynosi 15s.

Wymagania:
Plik graficzny: JPEG, PNG, GIF, Flash (SWF), FLV, WMV, AVI, PDF
Rozmiar elementu graficznego: 1080(px) x 1920(px)


WARIANT III
Reklama pełnoekranowa, emitowana minimum raz w bloku informacyjno-reklamowym trwaj±cym 15 min. Czas wy¶wietlania pojedynczego spotu wynosi 15s.

Wymagania:
Plik graficzny: JPEG, PNG, GIF, Flash (SWF), FLV, WMV, AVI, PDF
Rozmiar elementu graficznego: 1080(px) x 1920(px)


Opracowanie projektu reklamy:

- reklama statyczna, nie zawiera elementów ruchomych - bezpłatna
- reklama animowana w postaci pokazu slajdów (3-4 zmieniaj±ce się slajdy z informacj± graficzno-tekstow±)- 60,00 zł netto
- reklama animowana (animacja flash, pełna animacja z ruchomymi elementami graficzno-tekstowymi) - 120,00 zł netto

Poniżej wykaz poradni:

Alergologiczna, Audiologiczna, Chirurgiczna, Chorób ZakaĽnych, Dermatologiczna, Diabetologiczna, Endokrynologiczna, Gastroenterologiczna, Ginekologiczno-Położnicza, Hematologiczna, Kardiologiczna, Logopedyczna, Neurologiczna, Odwykowa, Okulistyczna, Leczenia Schorzeń Siatkówki, Leczenia Jaskry, Otolaryngologiczna, Otolaryngologiczna Dzieci, Patologii Noworodka, Preluksacyjna, PrzeciwgruĽlicza, Pulmonologiczna, Rehabilitacyjna, Reumatologiczna, Reumatologiczna dla Dzieci, Urazowo-Ortopedyczna, Urologiczna, Wad Postawy, Zdrowia Psychicznego